มองโลกมองเรา เน้นคุณภาพมากกว่าราคาชาตันหยง

“เน้นคุณภาพมากกว่าราคา”

เคล็ดลับความสำเร็จของชาตันหยง AECBIZ by ธนาคารกรุงเทพ ช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา พฤติกรรมคนเปลี่ยน หันไปทางไหน คนก็ชอบซื้อดื่มในปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้มั่นใจว่า ธุรกิจนี้ไม่ใช่กระแส ชั่วครั้งชั่วคราว ซึ่งมีหลายแบรนด์ที่หันมาขายชา ผุดขึ้นมาเป็นดอกเห็ด เธอจึงใช้กลยุทธ์ขยายธุรกิจเปิดแฟรนไชส์ ยึดหัวหาดในแต่ละพื้นที่ให้ครอบคลุมมากที่สุด โดยมีเคล็ดลับความสำเร็จที่ความซื่อสัตย์ครับ