เมนู

ชานมเย็น

Iced Milk Tea

ชาเขียวนมเย็น

Iced Milk Green Tea

เนสกาแฟเย็น

Iced Nescafe'

กาแฟตันหยงเย็น

Tanyong Iced Coffee

โอเลี้ยงเย็น

Iced Black Coffee

โกโก้เย็น

Iced Cocoa

นมเย็น

Iced Milk with Syrup

นมสดเย็น

Iced Milk

โอวัลตินเย็น

Iced Ovantine

ชาดำเย็น

Iced Black Tea (No milk)

ชาเขียวเย็น

Iced Green Tea (No Milk)

ชาเชียวมะนาวเย็น

Iced Lemon Green Tea

ชามะนาวเย็น

Iced Lemon Tea

น้ำแดง/น้ำเขียวเย็น

Iced Sweet Syrup

แดงมะนาว/เขียวมะนาวเย็น

Iced Sweet Syrup with Lime

น้ำผึ้งมะนาวเย็น

Iced Honey Lemon

นมสดกล้วยหอมเย็น

Banana Milk

นมสดทุเรียน

Durian Milk